Uncategorized

Maapallolle pitäisi palauttaa valtava määrä metsää

Fossiilisten ainesten käytön rajoituksilla, hiilidioksidin päästökaupalla tai kansainvälisillä ilmastosopimuksilla voidaan vain hidastaa ilmaston lämpenemistä tai parhaassa tapauksessa pysäyttää se nykytasolleen.
VIELÄ 10 000 vuotta sitten maapallo näkyi avaruuteen nykyistä vehreämpänä. Luonnonmetsät peittivät 48 prosenttia maapallon maapinnasta. Vehreä biomassa koostuu valtaosin monivuotisten puiden rungoista, oksista, lehdistä ja juurista. Alkuainehiiltä niissä oli kaikkiaan 850 miljardia tonnia. Ilmakehässä alkuainehiiltä [...]

Lisää biomassaa kannoista

Metsäojituksen nestori, professori Olavi Huikari kutsui vuonna 1972 Padasjoelle kansainvälisen metsätiedemiesten joukon. Huikari esitteli heille kehittämänsä ojitettujen soiden metsänviljelyn, missä puustosta korjataan myös kannot. Hän arveli kantojen korjuun tuovan 10–40 prosentin lisäyksen puuraaka-aineen tuotokseen.  

Metsäenergia kuntoon

Metsäenergia kuntoon

Pidin 23.2.2015 alustuksen Kuusamon kansanedustajaehdokas Ulla Parviaisen vaalitilaisuudessa “Metsäenergia-asiaa”, paikassa Ullan Pirtti, aiheesta Metsäenergia kuntoon.
Alustus oli samalla katsaus metsäenergian kehitykseen Suomessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Paaluna käytin vuonna 1999 julkaistua kirjaani “Puusta puhdasta voimaa”.
Kirja on nyt ladattavissa e-kirjana (Apple/Mac iBook formaatti) täältä.
Itse tilaisuuden alustus on ladattavissa täältä.

Puuhiili osaksi metsäenergiaa

Vuonna 1978 professori Olavi Huikari esitti energiapolitiikan neuvostolle, että vierasperäisen ydinenergian vastapainoksi Suomi tarvitsee myös kotimaista metsäenergiaa.

Karkaavat ravinteet voi haravoida

Tuotamme luonnolle kiusallisia ravinteita yhä enemmän 2000-luvulla. Hyvä esimerkki on kaupunkien jäteveden puhdistuksessa erottuva typpi- ja fosforipitoinen liete. Emme osaa kierrättää sitä sujuvasti peltoon tai metsään. Kasvit kyllä typen ja fosforin osaisivat käyttää. Maatalouden laimeaa biojätettä, vesistöihin valuvaa typpeä ja fosforia, emme näytä saavan kuriin. Viimeisin, jo epätoivoiselta tuntuva yritys on Maa- ja metsätalousministeriön työryhmän [...]

Crop production and mean yields in Ethiopia

I had a presentation to the Growth Corridor mission, sent to Ethiopia by Ministry for Foreign Affairs in Finland, on the topic: Crop production and mean yields in Ethiopia – key for development in Growth Corridors. PDF.

Teffin puintia Gojamissa – Threshing of teff in Gojam

Teffin puintia Gojamissa - Threshing of teff in Gojam

Gojamin maakunta on teffin (Eragrostis teff) viljelyn ydinaluetta Etiopiassa. Helmikuun lopulla teffin puinti on edelleen menossa, etiopialaiseen tapaan härjillä polkien

Teff millet of Abyssinia (Eragrostis teff) is threshed using oxen trampling. The photo is from Gojam, from the heart of Ethiopian teff production.

Simienin kansallispuistoon – To Simien National Park

Simienin kansallispuistoon - To Simien National Park

Ajoimme tänään Pirjon ja Lasse Wessmanin kanssa Gondarista Simienin kansallispuistoon. Lisää Simien-kuvia (WEB-koko, DOC-koko)

Today we drove from Gondar to Simien National Park.

Tana-järven kävelypolulta – From Tana lake walking track

Tana-järven kävelypolulta - From Tana lake walking track

Tana-järven rantaa kulkee useiden kilometrien mittainen kävelypolku, Bahir Darin kaupungin pohjois- ja koillispuolella. Kävelypolku on verraton paikka havainnoida lintuja. Kuva on otettu auringonlaskun aikaan Lake Tana hotellin edestä.

Tana-järven rannalta – From the shore of Lake Tana

Tana-järven rannalta - From the shore of Lake Tana